e-Podatki

Senat proponuje szereg poprawek do nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 2015-07-28


W piątek Senat zaproponował liczne poprawki do nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Nowelizacja ustawy przewiduje doprecyzowanie zasady przekazywania 1 proc. podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego.

Wśród proponowanych poprawek znajdują się:
- składnie ofert realizacji zadania publicznego w otwartym konkursie (a nie po jego zakończeniu)
- eliminacje zapisów dotyczących utworzenia Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (niewykorzystane fundusze, uzyskane przez podmioty, które straciły status OPP lub pozyskały fundusze niezgodnie z ustawą trafią do budżetu państwa)
- zakaz finansowania przez OPP kampanii promocyjnych z funduszy pochodzących z 1 proc. podatku
- umieszczenie w programach komputerowych pomagających w wypełnianiu zeznania podatkowego informacji o możliwości wyboru OPP, którą można wesprzeć 1% podatku (lub informowanie o braku takiej możliwości w danym programie)
- zakaz przekazywania przez OPP środków uzyskanych z 1% podatku instytucją, które nie mają prawa ubiegania się o te fundusze.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 78 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

Źródło: PAP