e-Podatki

Publiczna dyskusja ws. sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych 2015-07-28


14 lipca 2015 roku podczas posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości podjęto decyzję o przekazaniu do publicznej dyskusji projektu ws. wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego.

Komitet Standardów Rachunkowości biorąc pod uwagę duże trudności związane z rachunkowością spółdzielni, zwłaszcza przy wykazywaniu przez spółdzielnie w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalaniu wyniku finansowego, liczy na komentarze oraz uwagi do proponowanego projektu.

Źródło: Ministerstwo Finansów