e-Podatki

Ulgi dla pracodawców tworzących przyzakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola 2015-07-14


Nowelizacja ustawy o PIT i CIT przewiduje nowe ulgi podatkowe na tworzenie i prowadzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Nowe przepisy pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesienie przez pracodawców na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola przyzakładowego, a także poniesione koszty utrzymania tych instytucji.

Dzięki wprowadzony zmianom, pracodawcy, którzy dofinansują pobyt dzieci pracowników, zarówno w przyzakładowych żłobkach lub przedszkolach lub w zewnętrznych placówkach, będą mogli zaliczyć w koszty kwotę dofinansowania. Kwota ta nie może być jednak większa niż 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko w żłobku i 200 złotych w przedszkolu.

Zwolnione z opodatkowania mają zostać świadczenia otrzymane od pracodawców w związku z pobytem dzieci pracowników w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu. Zwiększony ponadto ma być zakres przewidzianych w ustawie o PIT zwolnień o zwolnienie na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci w przedszkolach.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Źródło: PAP