e-Podatki

Wątpliwości w sporze z fiskusem będą rozstrzygane na korzyść podatnika 2015-07-14


W piątek Sejm przegłosował nowele Ordynacji podatkowej, w której pojawił się zapis przywracający oryginalne brzmienie zasady in dubio pro tributario. Oznacza to, że wszystkie wątpliwości w sporze podatnika z fiskusem będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

O taką poprawkę wnioskował klub parlamentarny PSL.  Zmiana ma dotyczyć zapisu "niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika".

Za odrzuceniem poprawki głosował tylko koalicyjny klub PSLu – 198 posłów PO było za nieprzyjęciem tej poprawki. Pozostałe kluby zgodnie głosowały za przyjęciem tych zmian.

Zmiany w przepisach mają na celu pomóc podatnikowi w sporach z fiskusem. Propozycje wzmocnienia pozycji podatników wobec fiskusa, zostały zgłoszone przez Kancelarię Prezydenta RP jeszcze w zeszłym roku.

Źródło: money.pl