e-Podatki

Dziś mija czas na uzupełnienie wpisu w KRS 2015-06-30


Tylko do dziś przedsiębiorcy mają czas, by uzupełnić zaległe obowiązki rejestrowe. Jeśli tego nie zrobią, to od 1 lipca sąd rejestrowy będzie mógł wykreślić firmę z KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Od stycznia br. ma moc prawną nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, której zadaniem była poprawa wiarygodności danych zawartych w KRS oraz odciążenie sądów rejestrowych. Nowe przepisy zakładają, że przedsiębiorstwa, które do tej pory rzetelnie nie aktualizowały swoich danych oraz zaniedbywały publikacji sprawozdań finansowych w rejestrze KRS, mają czas do 1 lipca 2015 roku, aby to nadrobić i zaktualizować dane w KRS.
 
Według szacunków w tej sytuacji jest prawie co czarty podmiot gospodarczy zarejestrowany w KRS.

Źródło: PIT.pl