e-Podatki

Uwaga przy rozliczaniu podróży służbowych 2015-06-30


Podróże i wyjazdy służbowe to nierozłączny element funkcjonowania coraz większej grupy firm i instytucji w naszym kraju. Przedsiębiorstwa rozliczając wydatki poniesione na usługi noclegowe muszą pamiętać, iż to do ich obowiązku należy w razie kontroli wykazanie związku wydatku na usługi noclegowe z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Jak przypomina portal VAT.pl w przypadku postępowania kontrolnego potwierdzeniem może być na przykład korespondencja z klientem, dokumenty kosztowe i przychodowe lub inne dowody na to, że wyjazd i zakwaterowanie związane były z działalnością firmy, uzyskaniem przychodów lub ich zachowaniem lub zabezpieczeniem. Oznacza to, że podatnik powinien móc udowodnić, iż poniesione koszty nie miały związku z celami prywatnymi.

Co ważne nie ma jednak obowiązku, by przychód z tytułu podróży służbowej faktycznie wystąpił – czytamy na VAT.pl

Podatnicy powinni jednakowoż pamiętać, że o ile usługę noclegową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, to koszty poniesione na wyżywienie podczas podróży służbowej nie stanową kosztów uzyskania przychodu. Jest to jednoznaczne z powinnością wyodrębnienia z faktur kosztu noclegu i wyżywienia. Natomiast do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wartość diet za czas podróży służbowej w kraju czy za granicą.

Źródło: VAT.pl