e-Podatki

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest już dostępna 2015-06-30


Od piątku 26 czerwca br. dla podatników dostępna jest usługa, dzięki której będzie można sprawdzić czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" jest zaadresowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, wpisanie w usłudze dostępnej na Portalu Podatkowym w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT.

Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Nie oznacza to, że podatnicy stracą możliwość skorzystania z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu. Jednakże nowa usługa ma znacznie przyśpieszyć i ułatwić weryfikację tych informacji.

Źródło: Ministerstwo Finansów