e-Podatki

Od 1 lipca za paliwo do samochodu służbowego będzie odliczany 50% podatek VAT 2015-06-30


Jak podaje Ministerstwo Finansów, od 1 lipca br. znika, dzzakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych przez podatnika do celów „mieszanych", czyli do działalności gospodarczej i do celów prywatnych.

Oznacza to, że od 1 lipca 2015 r. podatek VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu ww. pojazdów będzie odliczany tak jak pozostałe wydatki związane z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów „mieszanych" - czyli będzie przysługiwało za nie prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50%.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli zakup paliwa dokonany zostanie do 30 czerwca 2015 r., to prawo do odliczenia podatku w nie będzie przysługiwało, nawet jeżeli faktura zostanie wystawiona z datą po 1 lipca br. Bowiem nie ma znaczenia moment wystawienia faktury dla ustalenia prawa do odliczenia.

Ministerstwo Finansów przestrzega jednak, że warunkiem odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa jest zgodność tego zakupu ze stanem rzeczywistym. Oznacza to, że ilość zakupionego paliwa powinna zgadzać się z przebiegiem pojazdu „firmowego". W tej kwestii mają być prowadzone działania kontrolne, za których prawidłowy przebieg będą odpowiadały właściwe organy.

Źródło: Ministerstwo Finansów