e-Podatki

Mateusz Szczurek podpisał rozporządzenie w sprawie kredytobiorców 2015-06-30


Minister Finansów w ubiegłym tygodniu (22 maja 2015 r.) podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie nowego rozporządzenia zaniechaniem poboru podatku PIT objęte zostaną:
- kwoty umorzone przez kredytodawcę z tytułu kredytów zaciągniętych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorców, jeżeli podatnicy nie skorzystali z umorzenia innego hipotecznego kredytu otrzymanego na własne cele mieszkaniowe oraz
- kwoty przychodu z tytułu spłaty kwoty kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnego oprocentowania.

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.


Źródło: Ministerstwo Finansów