e-Podatki

Senat zaakceptował nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2015-06-16


W piątek 12 czerwca br. Senat zaakceptował nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dzięki której gminy nie będą musiały pobierać podatku od nieruchomości od samych siebie. Decyzję przyjęto jednogłośnie. Ta inicjatywa Senatu jest odpowiedzią na petycję, którą wójt gminy Ostrów Mazowiecka skierował do izby.

Przyjęta zmiana ma na celu zwolnienie od podatku od nieruchomości dla gminy, na obszarze której położona jest określona nieruchomość. Oznacza to, że nie będzie już sytuacji, w której zobowiązanie podatkowe gminy wyraża się w zobowiązaniu jej do zapłacenia, na swoją rzecz, podatku, z mienia stanowiącego jej własność  - podaje senator Piotr Gruszczyński (PO).

Jedynie nieruchomości, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej będą stanowiły wyjątek, i w tym przypadku podatek nadal będzie naliczany.

Źródło: PAP