e-Podatki

Dzień wolności podatkowej 2015 2015-06-16


Według wyliczeń przygotowanych przez Centrum im. Adama Smitha wynika, że w czwartek 11 czerwca przypadł w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, kiedy przestajemy pracować, aby opłacić wszystkie daniny na rzecz państwa, a zaczynamy zarabiać na siebie.

Jak mówi Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha „w Polsce od lat przez prawie pół roku pracujemy przymusowo na wszystkie potrzeby rządu".

Według raportu upublicznionemu przez PAP - "Dzień Wolności Podatkowej 2015" -  gruntownej zmiany w naszym kraju wymaga system dochodów publicznych. W raporcie czytamy: "Polska nie będzie krajem dobrobytu samego z siebie bez koniecznych zmian. Proponujemy zatem znaczące i odczuwalne zmniejszenie opodatkowania pracy, zintegrowanie systemu finansów publicznych, który dzisiaj rozpadł się na niezliczoną liczbę niezależnych i niepodlegających kontroli elementów, uwłaszczenie dochodowe samorządów terytorialnych oraz radykalne uproszczenie systemu w odniesieniu do małych firm".

Na chwilę obecną, jak podaje Centrum im. Adama Smitha, wynagrodzenia obciążone są składkami: emerytalną, rentową, wypadkową, chorobową, zdrowotną, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatkiem dochodowym.

Źródło: PAP