e-Podatki

Projekt budżetu państwa na 2016 r. został przyjęty 2015-06-16


We wtorek 9 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2016. Według głównych założeń projektu, PKB powinno zanotować wzrost w wysokości 3,8%, inflacja 1,7%. Natomiast poziom bezrobocia powinien spaść z 10,5% (przyjęty poziom do końca br.) do 9,8%.

Wzrosnąć ma także  przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej o 3,6% i wynieść ma 4 055 zł.

Taki stan rzeczy to zasługa m.in. silnego eksportu, wynikającego z wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu odczuwamy wzrost popytu na pracę, a przez to spadek stopy bezrobocia, co wpływa na poprawę sytuacji na rynku pracy.

Przyjęty projekt zakłada, że w 2016 r. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 3,8, a przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,8%.

Do poniedziałku do 15 czerwca br. rząd miał przedstawić Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych propozycje wskaźników makroekonomicznych związanych z przygotowaniem budżetu.

Źródło: Ministerstwo Finansów