e-Podatki

Cyfrowa administracja podatkowa 2015-06-16


3 czerwca br. w Ministerstwie Finansów odbyła się wspólna konferencja prasowa wiceministra finansów Jacka Kapicy oraz przedstawicieli PwC. Tematem konferencji był raport „System e-Deklaracje. Badanie preferencji podatników PIT w zakresie zeznań podatkowych. Edycja 2015" oraz nowy projekt cyfryzacji usług Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej.

Wiceminister finansów Jacek Kapica podczas konferencji podkreślił, że „taka forma kontaktu z urzędem skarbowym wpisuje się w strategiczne cele polskiej transformacji i budowy nowoczesnej administracji podatkowej. Najlepszym tego dowodem z ostatniego okresu jest usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) uruchomiona przez administrację podatkową".

Z kolei partner w PwC Katarzyna Czarnecka- Żochowska dodała, że „zaprezentowana edycja raportu umożliwia ocenę rozwoju systemu e-Deklaracje oraz uaktualnienie wiedzy na temat preferencji podatników PIT związanych z ze sposobem składania zeznań podatkowych."

Podczas konferencji podsumowano także tegoroczną akcję PIT, czyli składanie dokumentów drogą elektroniczną. Jak pokazują dane, w 2015 roku (do 27 maja) tą drogą wpłynęło około 54% wszystkich dokumentów.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, do najważniejszych usług tworzonych lub rozwijanych w ramach projektu należą:
• elektroniczny wgląd w akta spraw i rozliczeń podatkowych,
• prowadzenie czynności sprawdzających i kontroli podatkowej z użyciem JPK,
• wsparcie podatnika w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych,
• w pełni transakcyjna obsługa zobowiązań podatku CIT i VAT drogą elektroniczną,
• automatyczna usługa udzielania informacji o braku zaległości w podatkach dla procedury zamówień publicznych.

Źródło: Ministerstwo Finansów