e-Podatki

Usługi komorników sądowych będą podlegać podatkowi od towarów i usług 2015-06-16


We wtorek 9 czerwca br. została wydana i opublikowana nowa interpretacja ogólna Ministra Finansów, według której usługi komorników sądowych będą podlegać podatkowi od towarów i usług. Nowe przepisy będą obowiązywać od października 2015 roku. Do tej pory przepisy pozostają bez zmian, tzn. utrzymywane będzie zwolnienie z VAT usług komorniczych.

Tym samym zmianie ulega interpretacja ogólna z lipca 2004 roku, wg której usługi komornicze zwolnione były z VAT. Nowe przepisy spowodują, że końca września za usługi komorników sądowych trzeba będzie płacić cenę podwyższoną o VAT.

Do tej pory, komornik sądowy działający przy sądzie rejonowym, uznawany był wobec praca jako organ władzy publicznej. A zgodnie z ustawą o VAT, podatkiem od towarów i usług nie są objęte organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych przez prawo, do których to zadań zostały one powołane. Dlatego wydana przez Ministra Finansów w 2004 roku interpretacja obejmowała zwolnieniem z podatku VAT usługi komorników.

Dlaczego więc teraz zmieniono tą interpretację i objęto komorników VAT-em? Jarosław Neneman, wiceminister finansów podpisany pod nową interpretacją, powołuje się na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał zwrócił uwagę, komornicy (a także notariusze) świadczą usługi nie tylko na rzecz organów władzy, ale także na rzecz osób trzecich i to już powinno skłonić do objęcia ich podatkiem do towarów i usług. Dodatkowo nie są oni częścią administracji i nie są podporządkowane prawu publicznemu, ale swoje usługi wykonują w formie niezależnej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach wolnego zawodu.

Źródło: Marek Siudaj, Tax Care