e-Podatki

Niższe limity zwrotu VAT za materiały budowlane 2015-06-02


Limity zwrotu VAT za materiały budowlane w III kwartale 2015 r. będą niższe niż w ubiegłym kwartale br. Jak wynika z komunikatu Prezesa GUS cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r. wyniosła 3926 zł.

Oznacza to spadek ceny w porównaniu do IV kwartał 2014 r. kiedy to cena 1 m2 wyniosła 3984 zł. W związku z powyższym jeżeli chcemy uzyskać trochę wyższe limity zwrotu VAT, wniosek wyznaczający pięcioletni limit ulgi należy złożyć do końca czerwca.

Źródło: podatki.biz