e-Podatki

Zakładowe żłobki i przedszkola coraz bliżej 2015-06-02


Zgodnie z obietnicami złożonymi przez premier Ewę Kopacz w exposé, rząd miał podjąć działania mające ułatwić rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym, wspierając tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. W związku z tym przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów.

Dzięki nowym regulacjom w latach 2015-2020 w ramach pieniędzy z EFS i specjalnego systemu ulg w podatku CIT pracodawca tworzący zakładowe żłobki, kluby dziecięce lub przedszkola będzie miał możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ten cel.

Założono zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych:
• świadczeń, które nie są sfinansowane z ZFŚS, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy z tytułu objęcia opieką dziennego opiekuna dzieci pracowników lub uczęszczania dzieci pracowników do żłobka (klubu dziecięcego) – w kwocie 400 zł lub przedszkola – w kwocie 200 zł,
• świadczeń otrzymanych z ZFŚS związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (obecnie zwolnieniem objęte są świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych).

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

Źródło: KPRM