e-Podatki

Nowy wzór wezwania/zaproszenia do urzędu skarbowego 2015-05-19


Składanie deklaracji podatkowych w tym roku już za nami. Administracja Podatkowa podziękowała wszystkim podatnikom, którzy złożyli zeznanie w terminie. Dzięki programom komputerowym oraz ułatwieniom ze strony fiskusa, zmniejsza się ilość deklaracji wypełnionych błędnie. Jednakże w przypadku kwestii wymagającej wyjaśnienia w zakresie złożonej deklaracji, Administracja Podatkowa będzie zapraszać podatników na wizyty we właściwym urzędzie skarbowym.

Od maja tego roku wprowadzono nowy ustandaryzowany wzór takiego zaproszenia/wezwania. Nowy wzór zaproszenia/wezwania został opracowany w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika. Jak informuje resort został on napisany przyjaznym i prostym językiem oraz opracowany tak, aby jasno wynikało z niego w jakim celu jesteśmy wzywani.

Jeśli już zostaniemy zaproszeni do urzędu, a nie możemy się tam pojawić osobiście, w naszym imieniu do urzędu skarbowego może także udać się nasz pełnomocnik posiadający stosowne upoważnienie do działania w naszym imieniu.

System Obsługi i Wsparcia Podatnika to nowy projekt ministerstwa, w którym od września bieżącego roku będzie określał księgę pism zawierających wzory dokumentów stosowanych w relacji urzędu z podatnikami. Plany zakładają, że od 2016 roku Administracja Podatkowa będzie się starać, aby wszystkie pisma z urzędów skarbowych były dla podatników bardziej czytelne.

Wzór znajdziesz tutaj.


Źródło: Ministerstwo Finansów