e-Podatki

Resort finansów liczy, że EFIS ruszy już w połowie 2015 r. 2015-05-19


EFIS czyli Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych był tematem posiedzenia Rady ECOFIN w Brukseli, które odbyło się 12 maja br. Celem spotkania było przedyskutowanie projektu rozporządzenia ustanawiającego EFIS i ustalenie jego ostatecznego kształtu, aby mógł on zacząć funkcjonować już w połowie 2015 r.

W spotkaniu wziął udział minister finansów Mateusz Szczurek. Projekt rozporządzenia w sprawie, stanowiący jeden z elementów tzw. Planu Junckera, uzgodniono 10 marca br. Parlament Europejski przyjął swój raport 20 kwietnia. Obecnie trwają negocjacje między instytucjami i zakłada się, że ostateczna wersja projektu powstanie do końca maja br.

Rada ECOFIN podsumowała także szczegółową ocenę skali ryzyka makroekonomicznego w 16 państwach członkowskich UE. Wszystko to w ramach procedury koordynującej politykę gospodarczą i budżetową w Unii noszącej miano Semestr Europejski. Wśród państw poddanych ocenie znalazła się Polska. Ocena została podsumowana pozytywnie – jest ona przygotowana w odpowiedni sposób, co pozwala na lepszą analizę polityk gospodarczyk poszczególnych krajów. Rada zwróciła uwagę jednak, że należy cały proces sprawić bardziej przejrzystym oraz wzmocnić odpowiedzialności państw w tym zakresie.

Kolejnym tematem, które było omawiane na posiedzeniu Rady ECOFIN była kwestia starzenie się społeczeństwa. W trakcie spotkania analizowano raport przygotowany przez Komisję Europejską oraz Grupę roboczą ds. starzenia się ludności w okresie 2013-2060, w którym to przedstawiono wpływ, jaki ma starzenie się społeczeństwa na wzrost wydatków publicznych m.in. na emerytury, opiekę zdrowotną, edukację czy zasiłki dla bezrobotnych. Rada zaleciła, aby dzięki realizacji reform emerytalnym oraz systemom ochrony zdrowia zmniejszać negatywny wpływ tych wydatków na wzrost gospodarczy.

Źródło: Ministerstwo Finansów