e-Podatki

Co zrobić, jeśli nie wysłaliśmy jeszcze naszego zeznania podatkowego? 2015-05-05


Podatnik, który jeszcze nie złożył swojego rocznego zeznania podatkowego, musi liczyć się z możliwością naliczenia mu z tego tytułu kary. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Nie ma możliwości złożyć wniosku o przywrócenie terminu do złożenia deklaracji rocznej w podatku dochodowym. Jeśli jeszcze nie złożyliśmy naszej deklaracji, najlepiej zrobić to jak najszybciej, gdyż im większe opóźnienie, tym większy wymiar kary. Istnieje jeszcze szansa, aby jej uniknąć - należy w porę złożyć wniosek o zastosowanie czynnego żalu lub też wystąpić o odstąpienie kary.

W przypadku czynnego żalu istotne jest jednak, by organ dowiedział się o spóźnieniu jeszcze zanim sam zorientuje się, że podatnik nie wywiązał się z obowiązku. Biorąc pod uwagę, że system podatkowy jest mocno zinformatyzowany, aby metoda czynnego żalu mogła znaleźć przychylność urzędników, najlepiej było deklarację podatkową wraz z dołączonym czynnym żalem przesłać w pierwszych dniach maja. Najlepiej było zrobić to osobiście w urzędzie skarbowym.

Czynny żal wynika z faktu, że karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. Zawiadomienie nic nie pomoże, jeśli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania otrzymał wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Wniosek o odstąpienie od kary możemy złożyć, gdy organ będzie już świadomy błędu podatnika. Taki wniosek to już bardziej skomplikowana sprawa. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary wyłącznie:

  • za przestępstwa skarbowe - zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat lub karą łagodniejszą, gdy stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny;
  • za wykroczenia skarbowe - w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia.
Wniosek o odstąpienie od kary jest rozpatrywany pozytywnie w szczególnych przypadkach, w szczególnych sytuacjach losowych lub spowodowanych siłą wyższą, która przyczyniła się do opóźnienia w złożeniu deklaracji podatkowej. Do takich sytuacji należą śmierć w rodzinie, powódź, pożar w ostatnich dniach rozliczeń podatkowych, czy ciężka choroba.

Źródło: PIT.pl