e-Podatki

ZUS: Już jest nowa wersja programu Płatnik - 10.01.001 2015-05-05


Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 27.04.2015 r. została udostępniona nowa wersja programu Płatnik - 10.01.001. Główne zmiany to automatyczna aktualizacja bibliotek i plików programu, zmiana raportu tworzonego podczas pobierania i aktualizacji danych z ZUS, czy możliwość tworzenia dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS.

Nową wersję programu można pobrać ze strony internetowej PUE ZUS, pod adresem: http://pue.zus.pl/platnik oraz strony internetowej wykonawcy oprogramowania, pod adresem: http://www.platnik.info.pl/.

Dzięki wprowadzeniu automatycznej aktualizacji bibliotek i plików stanowiących poszczególne elementy programu, użytkownicy będą mogli zawsze korzystać z najnowszej wersji oprogramowania bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów lub słowników.

Inne zmiany zawarte w nowej wersji programu Płatnik 10.01.001 to:

  • możliwość tworzenia dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS,
  • modyfikacja raportu tworzonego podczas pobierania i aktualizacji danych z ZUS,
  • wprowadzenie funkcjonalności ułatwiających pracę płatnikom wielooddziałowym,
  • możliwość podpowiadania schematów finansowania podczas wypełniania pozycji raportów imiennych dla wszystkich kodów tytułów ubezpieczenia,
  • możliwość wykorzystania słowników adresowych.
Automatyczna weryfikacja i aktualizacja oprogramowania
Program automatycznie wykrywa i aktualizuje biblioteki oraz pliki stanowiące poszczególne elementy programu. Ponadto sprawdza i aktualizuje komponenty oraz słowniki niezbędne do wykonywania prawidłowej weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS.

Zmiany w kreatorze dokumentów rozliczeniowych
Program podpowiada schematy finansowania składek podczas wypełniania pozycji raportów imiennych. Umożliwiono również tworzenie dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS.

Zmiany w obsłudze dokumentów
Wprowadzono możliwość korzystania ze słowników adresowych podczas wypełniania danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych. W specyficznych sytuacjach umożliwiono dokonywanie zmian danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach zgłoszeniowych. Dodano informacje o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS.

Udogodnienia dla płatników wielooddziałowych
Rozszerzono funkcjonalność programu dla płatników wielooddziałowych, w sytuacji gdy rozliczenie z ZUS następuje w ramach jednej zbiorczej deklaracji.

Bezpieczeństwo
Program został zabezpieczony przed nie uprawnionym pobraniem danych z bazy ZUS. W celu synchronizacji danych wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny uprawnionego użytkownika.

Źródło: ZUS.pl