e-Podatki

Bardziej opłaca się sezonowa praca za granicą niż w Polsce nawet pod względem podatków 2015-05-05


Polski fiskus lepiej traktuje pracujących sezonowo za granicą niż w Polsce. Pracując za granicą jesteśmy w stanie nie tylko więcej zarobić, ale praca za granicą jest także bardziej korzystna ze względów podatkowych, gdyż można liczyć na dodatkowe zwolnienie.

Zgodnie z przepisami osoby, które zarabiały wyłącznie poza granicami Polski, bądź spędziły za granicą pracując u niepolskiego przedsiębiorcy więcej niż 180 dni, nie muszą rozliczać się z dochodów uzyskanych za granicą. Osoby, które pracowały za granicą tylko przez kilka miesięcy, wykonując prace sezonowe oraz te które uzyskały jeszcze inne dochody w Polsce, powinny rozliczyć się w kraju. Osoby te mogą jednak liczyć na ulgi, które nie obejmują pracujących wyłącznie w kraju.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracujący za granicą przy rozliczeniu w Polsce mogą pomniejszyć swój przychód o 30% diety przypadającej na dany kraj. Przykładowo w Niemczech dieta wynosi 49 euro dziennie, a więc dla 30-dniowego miesiąca – 1470 euro miesięcznie. 30% z tej kwoty to 441 euro, czyli 1764 zł. Najniższa dieta dla krajów europejskich została ustalona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej dla Rumunii (38 euro dziennie) oraz Litwy i Macedonii (39 euro). Najwyższa zaś przypadła na Łotwę, gdzie jest to 57 euro.

Dla porównania wystarczy przypomnieć, że osobom podróżującym służbowo po kraju także przysługuje dieta – 30 zł dziennie. Wg obecnych przepisów, osoba pracująca poza miejscem zamieszkania może ryczałtowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 139,02 zł miesięcznie. A gdyby odliczać podróżowanie po kraju według zasady przyjętej dla pracujących za granicą, kwota odliczenia wyniosłaby 270 zł.

Takie rozwiązania podatkowe uderzają w osoby, które wykonują prace sezonowe w naszym kraju, chcąc w ten sposób wspomóc swój domowy budżet. W efekcie wiele osób woli pracować za granicą i to wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko – bardziej opłaca się pracować w Niemczech, w Rosji, na Litwie czy na Słowacji.

Źródło: Tax Care