e-Podatki

MF chce zmian w ulgach podatkowych na badania i rozwój 2015-05-05


Resort finansów poinformował, że widzi potrzebę zmian w ulgach podatkowych dla firm inwestujących w badania i rozwój. Chodzi m.in. o zlikwidowanie ulgi na nabycie nowych technologii, wprowadzenie zwrotu dla startupów oraz wprowadzenie ulgi przyrostowej.

Pierwsza propozycja polega na tym, aby firmy inwestujące w badania i rozwój mogły np. zaliczyć w koszty kwoty wyższe niż rzeczywiście poniesione na ten cel. Ponadto brany jest pod uwagę mechanizm, w którym część precyzyjnie zdefiniowanych wydatków na badania i rozwój przy zaliczaniu w koszty byłaby powiększana o określony procent. Resort myśli także nad zwrotem w gotówce części wydatków na B+R dla startupów. Wypłaty byłyby limitowane i uwarunkowane spełnieniem określonych kryteriów.

Trzecie rozwiązanie to tzw. ulga przyrostowa. Jej mechanizm polega na tym, że jeśli w kolejnych latach przedsiębiorca zwiększałby inwestycje w badania i rozwój ponad określony wcześniej średni poziom, to mógłby uzyskać możliwość dodatkowych preferencji związanych z powiększeniem kosztów uzyskania przychodów.

Te rozwiązania miałyby zastąpić obecną ulgę na nabycie nowych technologii. Ta ulga przyczynia się jedynie do zakupu nowych technologii a nie do ich tworzenia i rozwoju, co skutkuje tym, że pieniądze zostają często wysyłane za granicę, gdyż stamtąd najczęściej kupujemy nowe technologie.

Nowe rozwiązania będą się wiązały z dodatkowymi kosztami dla budżetu, dlatego wprowadzenie tych rozwiązań uzależnione jest od wyjścia Polski z procedury nadmiernego deficytu. Do tego czasu resort nie może wprowadzać nowych ulg obciążających budżet.

Zmiany podatkowe dotyczące innowacyjnych firm przewiduje prezydencki projekt nowelizacji kilku ustaw, obejmujący zmiany w dziewięciu ustawach: o szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, Polskiej Akademii Nauk, stopniach naukowych i tytule naukowym, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemcach, podatku CIT, podatku PIT i rachunkowości. Prezydenckie propozycje to przede wszystkim zniesienie opodatkowania wkładu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej, co ma z kolei skutkować zwiększeniem współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a biznesem i przyczynić do inwestowania w innowacje – tzw. venture capital.

Źródło: Biznes.onet.pl