e-Podatki

Prezydent podpisał ustawę o odwróconym podatku VAT 2015-05-05


27 kwietnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, która wprowadza nowe przepisy dotyczące odwróconego podatku VAT.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Ustawa zakłada wprowadzenie zmian podatku od towarów i usług, których celem ma być dostosowanie przepisów o podatku od towarów i usług do prawa unijnego, zapewnienie większej skuteczności poboru VAT oraz zapobieganie wyłudzeniom zwrotu tego podatku w obrocie niektórymi towarami. Prócz tego w nowelizacji zawarto szereg zmian o charakterze techniczno-legislacyjnym i doprecyzowującym.

Jeśli chodzi o dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych, chodzi tutaj o
przykładowe metody służące odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, czyli tzw. sposobu określania proporcji.
Zmiany dotyczące tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, modyfikacje w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy oraz zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej mają przysłużyć się ograniczeniu skali oszustw i nadużyć w sferze VAT. Nowelizacja wprowadza także zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi, a także podstawową stawkę VAT dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących sposobu określania proporcji i związanych z tym korekt, a także regulacji dotyczących opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego z przepisów przejściowych. Te przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: prezydent.pl