e-Podatki

Alkohol będzie można czasami zaliczać do kosztów prowadzenia firmy. Kiedy? 2015-04-20


Sprawa odnosi się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczy podejścia do definicji wydatków reprezentacyjnych, których do kosztów podatkowych się nie zalicza.

Wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 483/13 może spowodować przełom w rozliczaniu wydatków na alkohol w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorców. Sądy administracyjne uznają, że do standardu biznesowego należą negocjacje przy posiłkach, do których podane może być również wino, wódka lub inny trunek.

Wcześniej WSA orzekł, że termin "reprezentacja" odnosi się do dobrego reprezentowania firmy i nie należy go utożsamiać jedynie z wystawnością, czy okazałością w celu wywołania jak najlepszego wrażenia. NSA nie podzielił tego stanowiska i oznajmił, że w definicji słownikowej eksponowane są elementy wystawności, czy przepychu w działaniu podmiotu, dlatego też wydatek na standardowy posiłek połączony z podaniem alkoholu nie będzie zaliczał się do kosztów reprezentacyjnych, lecz do ogólnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. I tym samym przyznał rację podatnikowi. 

Podatnik ten w celu pozyskania nowych kontrahentów oraz utrzymania relacji handlowych z dotychczasowymi kontrahentami i partnerami biznesowymi organizuje spotkania biznesowe, prezentacje, konferencje, które mają miejsce poza siedzibą firmy. Wiąże się to ze sporymi wydatkami, gdyż ze względów organizacyjnych do spotkań tych dochodzi najczęściej w restauracjach. Na spotkaniach prowadzi się negocjacje handlowe, omawia sprawy dotyczące nowych produktów oraz umów itp., a osoby w nich uczestniczące są zobowiązane do składania relacji swoim przełożonym z ich przebiegu. Ma to pozwolić na zweryfikowanie, czy takie spotkania mają sens oraz czy przynoszą zamierzone efekty. W trakcie spotkań dochodzi do spożywania posiłków oraz picia napoi i trunków, jednakże nie mają one charakteru wytwornej imprezy.

Przed wydaniem orzeczenia, faktury dokumentujące wydatki na spotkania z kontrahentami zaliczane były do kosztów spółki, ale nie były kosztami uzyskania przychodów dla celów podatkowych, mimo że posiadały stosowne opisy, określające m.in. cel spotkania oraz biorące w nim udział osoby.

Zgodnie z wyrokiem NSA teraz w przypadku, gdy wydatki będą miały charakter reprezentacji/wystawności, wówczas nie będą mogły być zaliczane do kosztów. Jeśli jednak zaprosimy naszego partnera biznesowego, kontrahenta itp. na spotkanie połączone z poczęstunkiem, wówczas wydatek ten można będzie skwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia, czy zakup obejmował wydatek na alkohol, czy też na sam posiłek.

Źródło: VAT.pl