e-Podatki

2015-04-20


Przypominamy o ważnych terminach, jakie trzeba dotyrzymać w najbliższym czasie.

27.04.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za marzec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za marzec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za I kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za marzec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
30.04.2015 (czwartek)

 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2014 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia
7.05.2015 (czwartek)

 • wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2015 r.
 • wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7
11.05.2015 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2015 r.
Gofin.pl