e-Podatki

Parlament Europejski wzywa do zmian w podatkach 2015-04-06


Zmiany proponowane przez Parlament Europejskie to m.in. określenie minimalnej stawki CIT we wszystkich krajach UE, umożliwienie stosowania niższej stawki VAT na e-booki i e-gazety czy uproszczenie składania deklaracji VAT.

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do określenia minimalnej stawki CIT we wszystkich państwach UE. Ma to przyczynić się do wyhamowania obecnej fiskalnej konkurencji między krajami. W przypadku, gdy minimalna stawka CIT wynosiłaby np. 10 proc., wówczas żadne z państw nie powinno obniżać podatków poniżej tego poziomu. Według Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska powinna już teraz rozpocząć prace nad rozwiązaniami, dzięki którym wprowadzenie tych zmian byłoby jak najmniej odczuwalne.

Drugim ważnym postulatem jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą państwom członkowskim na stosowanie niższej stawki VAT nie tylko na książki elektroniczne, ale także inne produkty cyfrowe podobne do tych tradycyjnych np. e-gazety, czy e-booki. Zmiany te będą rozpatrywane w trakcie tworzenia przez KE Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Parlament apeluje ponadto o wprowadzenie uproszczeń w składaniu deklaracji VAT w 28 państwach członkowskich, gdyż obecnie procesy te są za skomplikowane i generują zbyt duże koszty. Komisja przypomina o projekcie wprowadzenia Standardowej Deklaracji VAT dla przedsiębiorców unijnych, który powstał w 2013 r. Z szacunków wynika, że jej wprowadzenie pozwoliłoby na osiągnięcie oszczędności rzędu 15 mld euro. Nad projektem ciągle jednak trwają dyskusje w Radzie UE.

Parlament Europejski chce także konkretów w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Ich wysoki poziom skutkuje ogromnymi stratami w budżetach wszystkich krajów członkowskich. Parlamentarzyści wskazują, że wpływ na to ma w dużej mierze przestarzały system poboru podatku, który generuje zbyt wysokie koszty i ułatwia popełnianie oszustw.

Parlament wezwał także kraje członkowskie, aby poprawiły skuteczność swoich aparatów fiskalnych oraz poparły projekt Wspólnej Skonsolidowanej Podstawy Opodatkowania (CCCTB) w podatku od osób prawnych, który zakłada stworzenie katalogu wspólnych zasad ustalania podstawy opodatkowania, które firmy stosowałyby, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Pomysł ten w 2011 roku spotkał się z sprzeciwem Polski, która uznała go za niezgodny z unijną zasadą pomocniczości.

Źródło: biznes.interia.pl