e-Podatki

Co zmieni się w przepisach dotyczących akcyzy? 2015-04-06


Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym ma w założeniu ułatwić funkcjonowanie firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych. Ma się to stać m.in. poprzez ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dla tych firm.

Projekt trafił do konsultacji publicznych. Nowe przepisy mają przyczynić się do ułatwienia przedsiębiorcom wykonywania działalności gospodarczej, związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a to przełoży się na zmniejszenie kosztów wykonywanej działalności. Proponowane rozwiązania upraszają procedury związane z pobieraniem akcyzy.

Projekt zakłada także zniesienie odrębnego druku INF - informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Wydłużeniu ulegnie termin konieczny do nałożenia otrzymanych znaków akcyzy, do zwrotu niewykorzystanych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz okres ważności znaków akcyzy w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy.

Inne propozycje to umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmiotowi uruchamiającemu nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub wyroby gazowe oraz doprecyzowanie pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
Doprecyzowaniu ulegną także regulacje dotyczące wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, np. określony zostanie katalog przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy oraz odstąpienia od obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.

Zmiany obejmą przepisy w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, m.in. poprzez zmniejszenie minimalnych wysokości obrotu oraz wielkości powierzchni magazynowych dla podmiotów prowadzących działalność w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego;

Projekt zakłada zmiany uproszczeniowe w zakresie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych oraz w sposobie stosowania zabezpieczeń akcyzowych.

Podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji nie będzie już konieczna obecność funkcjonariusza celnego.

Po zakończeniu konsultacji projekt ma trafić na obrady stałego Komitetu Rady Ministrów i samej Rady Ministrów. Proponowane zmiany mają wejść w większości w życie 30 czerwca 2015 r.

Źródło: PAP, VAT.pl