e-Podatki

Komisja kodyfikacyjna chce zamieszczenia klauzuli ws. unikania opodatkowania 2015-03-23


W zeszłym tygodniu premier Ewa Kopacz, minister finansów Mateusz Szczurek i przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel przedstawili przygotowane przez tę komisję kierunkowe założenia do nowej Ordynacji podatkowej. Zakładają one m.in. wprowadzenie w przyszłej Ordynacji podatkowej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

Zgodnie z zaproponowanymi założeniami w przyszłej Ordynacji mają znaleźć się z jednej strony regulacje, które zwiększają uprawnienia podatników, a z drugiej klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, pozwalająca fiskusowi skuteczniej walczyć z tymi, którzy unikają płacenia podatków. Podobne przepisy przygotowane przez Ministerstwo Finansów od kilku miesięcy nie mogą się doczekać na przyjęcie przez rząd.

Przyjęcie klauzuli zaleca m.in. Komisja Europejska. W styczniu 2015 r. Rada UE wprowadziła klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do dyrektywy dotyczącej transakcji między spółkami powiązanymi różnych państw członkowskich. Państwa członkowskie mają ją implementować do 31 grudnia 2015 r.

Ciężar udowodnienia okoliczności wskazujących na uchylanie się od płacenia podatków będzie spoczywał na organie podatkowym. Ponadto, w razie zastosowania klauzuli przez administrację podatkową, z mocy prawa powinno następować wstrzymanie wykonania decyzji aż do czasu upływu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego lub aż do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego.

Komisja zaleca powołanie także niezależnej rady konsultacyjnej, której zadaniem będzie opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w konkretnej sprawie. Nowa klauzula będzie uwzględniać zalecenia wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 2004 r., kiedy to stwierdzono, że ówczesna klauzula była niezgodna z Konstytucją.

O wprowadzeniu klauzuli mówią także przygotowane kilka miesięcy temu przez Ministerstwo Finansów przepisy. Jednakże od tego czasu nie mogą się one jednak doczekać przyjęcia przez rząd.

Z propozycjami walki z unikaniem opodatkowania przy pomocy klauzuli nie zgadzają się natomiast organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan oceniła, że są to niebezpieczne przepisy, które niosą ze sobą bardzo duże ryzyko, ponieważ podatnik ma ponosić konsekwencje działalności zgodnej z prawem, którą minister finansów będzie kwestionował, jako tą, która służy unikaniu opodatkowania. Jak zauważa organizacja, zgodnie z przepisami mamy prawo do kształtowania swoich rozliczeń podatkowych w sposób dla nas najkorzystniejszy.

Zdaniem konfederacji w Radzie ds. Unikania opodatkowania, która wydawać będzie opinie o zasadności zastosowania klauzuli powinien zasiadać przedstawiciel przedsiębiorców.

Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa kosztuje budżety publiczne państw członkowskich miliardy euro każdego roku.

Źródło: PAP