e-Podatki

Apel Polski o niższy VAT na książki i e-booki 2015-03-23


W czwartek, 19 marca cztery kraje europejskie, w tym Polska, zaapelowały do Komisji Europejskiej o bezzwłoczne działania w celu przyjęcia obniżonych stawek VAT na książki, w tym na e-booki. Prócz Polski pod apelem podpisali się przedstawiciele Francji, Niemiec i Włoch.

Sygnatariuszami apelu są: minister kultury Francji Fleur Pellerin, Niemiec - Monika Grutters, Polski - Małgorzata Omilanowska oraz włoski minister Dario Franceschini.

Termin wystosowania apelu nie jest przypadkowy. Ogłoszono go w przeddzień otwarcia corocznego Salonu Książki w Paryżu. Termin apelu zbiegł się także ze szczytem UE w Brukseli rozpoczynającym się właśnie w ubiegły czwartek.

5 marca br., Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok niekorzystny dla Francji i Luksemburga dotyczący stosowania obniżonej stawki VAT na książki elektroniczne. Trybunał orzekł, że książki takie nie są towarem, lecz świadczeniem usług, dlatego te dwa kraje nie mogą na nie stosować obniżonej stawki VAT. Dotyczy to zakupu książek cyfrowych, które są dostarczane za pośrednictwem internetu poprzez pobieranie lub transmisję strumieniową i które mogą być czytane na komputerach, tabletach, smartfonach i czytnikach książek cyfro-wych.

Obniżone stawki podatku VAT w wysokości - odpowiednio - 5,5 proc. oraz 3 proc. na dostarczenie książek elektronicznych, Francja i Luksemburg wprowadziły od stycznia 2012 r. Komisja Europejska zaskarżyła takie działanie do Trybunału, gdyż jej zdaniem takie postępowanie jest niezgodne z unijną dyrektywą.

Z materiałów Europejskiej Federacji Wydawców wynika, że obniżoną stawkę VAT dla książek drukowanych stosuje 26 z 28 państw członkowskich. Tylko Dania i Bułgaria nie stosują obniżonych stawek, a VAT na książki tradycyjne wynosi w tych krajach odpowiednio 25 proc i 20 proc.

VAT na książki papierowe w Polsce wynosi 5 proc., tak samo jest na Węgrzech, w Chorwacji, na Cyprze oraz Malcie. Luksemburg ma 3-proc. stawkę, Włochy i Hiszpania 4-proc.,  a Francja 5,5-proc. Pozostałe państwa członkowskie UE stosują stawki od 6 do 10 proc. Natomiast Wielka Brytania czy Irlandia stosują stawkę zerową.

W apelu wystosowanym do Komisji Europejskiej, zwrócono się o bezzwłoczną zmianę prawodawstwa europejskiego w celu zezwolenia na przyjęcie obniżonych stawek VAT na wszystkie książki, w formie materialnej i niematerialnej. Argumentowano w nim, że "Książki są niezbędne dla rozwoju i obiegu wiedzy i kultury.” a "To treść, a nie forma dostępu dla czytelnika sprawia, że książka jest książką - czy jest drukowana, czy też niematerialna. Książka pozostaje książką bez względu na formę".

Zwrócono uwagę, że wprowadzanie innowacyjnych technologii w przemyśle książkowym, to jedyny sposób na sprostanie zmieniającym się oczekiwaniom czytelników i twórców oraz na dalsze istnienie branży wydawniczej.

Źródło: PAP