e-Podatki

Czy kilka złotych z tytułu podatku za PIT-37 trzeba płacić? 2015-03-09


Co zrobić, jeśli po sporządzeniu PIT-37 za 2014 r. wyszło nam do zapłaty 1 zł podatku dochodowego. Czy tak niską kwotę trzeba zapłacić urzędowi skarbowemu? Co się stanie, jeśli nie zapłacimy?


Kwotę wykazaną do zapłaty w PIT-37 za 2014 r., czyli różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników, należy uregulować do 30 kwietnia 2015 r. Przepisy prawa nie przewidują zwolnienia z obowiązku uiszczenia podatku, jeżeli jego kwota nie przekracza określonego pułapu. Także bez względu na wysokość podatku, jaki wyszedł nam po sporządzeniu PIT-37, mamy w obowiązku dokonać wpłaty tej kwoty na konto urzędu skarbowego.


Jeśli nie zapłacimy podatku w terminie, wówczas kwota ta stanie się zaległością podatkową, nieważne czy jest to zobowiązanie kilkusetzłotowe czy kilkuzłotowe.


Z teoretycznego punktu widzenia urzędy mają prawo do ‘ścigania’ podatnika w celu odebrania zaległego podatku. Jednakże w praktyce urzędy rzadko kiedy decydują się na wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jeśli w grę wchodzą niewielkie kwoty. Wynika to z faktu, że koszty prowadzenia w takim przypadku egzekucji znacznie przewyższają uzyskane wpływy.


W tej sytuacji urzędy skarbowe korzystają więc na ogół z możliwości, jaką daje im art. 67d § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, czyli prawa do umorzenia długu z własnej inicjatywy. Zgodnie z tym przepisem zaległość podatkowa, której kwota nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie 58 zł) może być umorzona z urzędu.


Jednakże najrozsądniej jest po prostu uiścić wyliczony podatek bez względu na jego wysokość, gotówką lub przelewem. Posiadanie chociażby kilkuzłotowej zaległości podatkowej, nawet jeżeli fiskus nie dochodzi jej spłaty w trybie przymusowym, może mieć negatywne konsekwencje, np. można nie uzyskać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.


Źródło: Gazeta Podatkowa