e-Podatki

Od 1 marca 2015 r. kasy fiskalne niezbędne m.in. u mechaników i fryzjerów 2015-03-09


Od 1 marca 2015 r. obowiązują przepisy, które wymagają posiadania kasy fiskalnej m.in. w biurach rachunkowych, u prawników, mechaników samochodowych czy fryzjerów.

Obowiązkowe jest ewidencjonowanie sprzedaży niektórych towarów i usług na rzecz konsumentów, których sprzedaż do tej pory nie zmuszała do posiadania kas. W przypadku nie wywiązania się z tego wymogu, przewidziano surowe kary.


Zwolnienie z tytułu niewielkiej wartości obrotów – do 20.000 zł, od marca 2015 r. nie będzie mogło być stosowane przez podatników prowadzących, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, sprzedaży usług:

  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych,
  • doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Zwolnienie nie znajdzie już zastosowania również w przypadku sprzedaży perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.


W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wielkość obrotów do 20.000 zł na rzecz konsumentów, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług wymienionych powyżej, to zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania straciło moc z dniem 1 marca 2015 r. Zatem podatnicy ci musieli do tego dnia zainstalować kasę lub zrezygnować ze sprzedaży swoich usług na rzecz konsumentów.


W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług wskazanych powyżej, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.


Nowe przepisy zakładają dotkliwe kary za niewywiązanie się z obowiązku. Karze będą podlegali ci podatnicy, którzy w ogóle nie posiadają kasy fiskalnej mimo obowiązku jej instalacji i zgłoszenia, ale także ci posiadający urządzenie, ale nie korzystający z kasy w przypadku transakcji.

Podatnik, który wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży naraża się na karę grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych. W tym wypadku grzywna za wykroczenie może wynieść nawet 35.000 zł.


Jeszcze surowsze kary przewidziano względem tych podatników, którzy nie wprowadzili w ogóle ewidencji za pomocą kasy rejestrującej w przypadku, gdy jest ona obowiązkowa. Górna granica wynieść może do 240 stawek dziennych grzywny, a w przypadku mniejszej wagi może ona wynieść do 35.000 zł.


Źródło: VAT.pl