e-Podatki

Chcesz zaskarżyć interpretację podatkową? – potrzebujesz doradcy podatkowego 2015-03-09


Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi zasad odwoływania się od wydanych przez organy skarbowe interpretacji prawa podatkowego, w postępowaniu odwoławczym będzie musiał  brać udział profesjonalny zastępca procesowy – doradca podatkowy, radca prawny bądź adwokat.

Wynika tak ze zmian w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która przekazana została właśnie do Senatu. Wprawdzie przepisy nie wskazują bezpośrednio na konieczność korzystania z pomocy profesjonalisty przy sporządzaniu skargi do WSA na interpretację prawa podatkowego, to jednak ze względów formalnych może się okazać nieuniknione. Wynika to faktu, że skarga do WSA w sprawie interpretacji podatkowej będzie oparta na podobnych zasadach co skarga kasacyjna, przy składaniu której konieczne jest skorzystanie z fachowej pomocy prawnej.

Projekt ustawy zakłada, że skarga na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.


Nowe przepisy mają na celu ograniczenie ilości spraw podejmowanych przed WSA, co ma skutkować przyspieszeniem procedury rozpatrywania innych spraw przed sądami administracyjnymi.


Zgodnie z terminem wskazanym w projekcie, ustawa wejść ma w życie po upływie trzech miesięcy od jej ogłoszenia.


Źródło: VAT.pl