e-Podatki

Pamiętajmy o złożeniu PIT-ów – mamy czas do 2 marca 2015-02-23


Ponieważ ostatni dzień lutego przypada w tym roku w sobotę, zatem nie ostatniego dnia lutego, ale 2 marca upływa termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2014 r. Dokumenty te należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Termin na złożenie urzędowi informacji lub rocznego obliczenia podatku w formie papierowej upłynął z końcem stycznia. Do końca lutego przesyła się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Trzeba pamiętać, że płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku oraz działające w ich imieniu biura rachunkowe, dokument elektroniczny podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r. poz. 1537, z późn. zm. oraz z ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), e-deklaracje bez certyfikowanego podpisu elektronicznego mogą przesyłać płatnicy oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika, będące osobami fizycznymi.


Jednocześnie należy zauważyć, że nowelizacja nie zmieniła sposobu składania ani podpisywania informacji oraz rocznego obliczenia podatku, których adresatem jest podatnik.

Źródło: Mf.gov.pl