e-Podatki

Aby wysłać PIT-11 przez internet, trzeba spełnić ważne warunki 2015-02-23


Ustawa o PIT mówi jedynie o terminie przesyłania i jednakowym oraz o ściśle określonym wzorze informacji PIT-11. Dopuszcza doręczanie informacji PIT-11 zarówno pocztą, jak i wysyłkę elektroniczną. Ale, aby przesłać PIT drogą mailową trzeba spełnić trzy ważne warunki.


Wysłanie informacji PIT-11 do pracownika mailem to oszczędność czasu i kosztów dla przedsiębiorstwa. PIT-11 można przesłać mailem, bądź udostępnić pracownikom w PDF-ie, za pomocą wewnętrznej dobrze zabezpieczonej platformy internetowej.

Na podstawie informacji PIT-11 pracownik może wypełnić roczne zeznanie podatkowe, dlatego pracodawca musi przesłać je odpowiednio wcześniej – zgodnie z zasadami do końca lutego, ale biorąc pod uwagę, że w tym roku ostatni dzień lutego wypada w weekend, zatem termin na przesłanie pracownikowi informacji PIT-11 mija 2 marca.


Wysyłanie PIT-11 mailem jest coraz bardziej popularne w dużych firmach zatrudniających setki osób. Taka możliwość pozwala oszczędzać mnóstwo czasu i pieniędzy w porównaniu do sytuacji, kiedy pracodawca musiałyby takie informacje sporządzać na papierze i wysyłać pocztą.

Aby wysyłać PIT-11 mailem trzeba spełnić ważny warunek. Istotne, aby sporządzający PIT-11 posiadał potwierdzenie odbioru, np. potwierdzenie transmisji danych czy wygenerowany raport o dostarczeniu wiadomości. To pracodawca bowiem musi w razie potrzeby udowodnić, że doręczył podatnikowi deklarację. Drugim ważnym warunkiem jest trzymanie się ściśle określonego wzoru pisma oraz złożenie podpisu elektronicznego. Tylko po spełnieniu tych trzech warunków PIT-11 można przekazać internetowo.

W interpretacji indywidualnej z dnia 11.02.2015 r. (sygnatura IBPBII/1/415-951/14/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził również możliwość przesyłania PIT-ów za pomocą pracownikom zabezpieczonej platformy internetowej. Interpretacja została wydana na wniosek firmy, która zatrudnia ok. 8000 ludzi na terenie całego kraju. Do wysyłki informacji PIT-11 firma ta chce użyć platformy.

We wniosku firma zakładała m.in. wygenerowanie informacji PIT-11 w formie nieedytowalnych plików w wersji PDF zgodnie z obowiązującym wzorem, użycie podpisu elektronicznego, naniesienie na deklaracjach PIT znaku graficznego, zamieszczenie deklaracji PIT-11 na zabezpieczonej platformie internetowej, poinformowanie pracowników za pomocą środków komunikacji elektronicznej o zamieszczeniu PIT-11 na zabezpieczonej platformie internetowej, poinformowanie o adresie www strony, na której opublikowana została deklaracja, przekazanie unikatowego loginu i hasła do konta pracownikowi, wygenerowanie raportu z logowania podatników do platformy i otwierania dokumentu  z deklaracją.

Fiskus nie znalazł błędu w takiej formie przesyłki PIT-11 i zaakceptował taką formę wysyłki informacji PIT-11 do pracowników.

Źródło: TAX CARE