e-Podatki

Fiskus chce pomóc „frankowiczom” 2015-02-23


Z pomysłem jednorazowej konwersji kredytów hipotecznych we frankach na kredyty w złotych wyszło Ministerstwo Finansów. Pomoc miałaby polegać na nieopodatkowaniu dochodu wynikającego z przewalutowania kredytu.


Minister finansów zapowiedział, że resort będzie wspierać przewalutowanie indywidualnych kredytów między różnymi klientami a bankami na zasadzie dobrowolności w taki sposób, że dodatkowy dochód wynikający z tej ulgi nie byłby opodatkowany.


Propozycja ta nawiązuje do pomysłu szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka, który przedstawił możliwość jednorazowego przewalutowania kredytów hipotecznych we frankach na kredyty w złotówkach. Kredyt miałby zostać zamieniony na złotówki po obecnym kursie i podzielony na dwie części: na kredyt zabezpieczony hipotecznie wyrażony w złotych oraz kredyt niezabezpieczony hipotecznie, odzwierciedlający konsekwencje osłabienia złotego. Kredyt niezabezpieczony hipotecznie miałby być w połowie spłacony przez kredytobiorcę, a w połowie umorzony. W wyniku takiej operacji potencjalna strata sektora bankowego, w ocenie szefa KNF, mogłaby wynieść 25 mld zł, co rozkładałoby się na 20-25 lat, a roczny koszt dla banków wyniósłby 1-1,2 mld zł, czyli ok. 7 proc. ich rocznego wyniku.


Resort chce, by porozumienia z bankami były jak najlepsze dla klientów, a także by banki przestrzegały reguł, gdyż w tej sytuacji to one są stroną dominującą. Obecnie propozycja ta jest rozważana przez przedstawicieli banków. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni sektor bankowy przedstawi propozycje rozwiązania problemu kredytów frankowych.

Według analityków i komentatorów propozycja przewalutowania kredytów we frankach ma jednak małe szanse na wejście w życie.


Źródło: PAP