e-Podatki

Nowelizacja ustawy o VAT – kolejne zmiany 2015-02-23


Na początku lutego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych. Drugie czytanie miało miejsce w zeszłym tygodniu. Do projektu doszły także przepisy zaproponowane przez komisję finansów publicznych.

Główne zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy to rozszerzenie odwróconego VAT m.in. na telefony komórkowe, czy tablety, podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw czy zmiany w stosowaniu tzw. ulgi na złe długi.

Prócz tego swoje zmiany przygotowała komisja finansów publicznych. Wprowadziła ona kilkanaście zmian redakcyjnych zaproponowanych przez z sejmowe Biuro Legislacji oraz dodała przepis podnoszący VAT na sprzęt przeciwpożarowy.

Zgodnie z projektem mechanizm odwrotnego obciążenia VAT ma być rozszerzony na obrót takimi towarami jak: niektóre postaci złota; kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem); telefony komórkowe, w tym smartfony; komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy, itp.) oraz konsole do gier.

Proponowane zmiany przewidują też wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, które mają być składane przez sprzedawców. Na ich podstawie będzie można sprawdzić, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku.

Do projektu wprowadzono także zapis przesuwający wejście w życie z 1 kwietnia 2015 r. na 1 lipca 2015 r. zmian, które dotyczą mechanizmu odwrotnego obciążenia, tzw. ulgi na złe długi oraz instytucji odpowiedzialności solidarnej i kaucji gwarancyjnej.

Projekt zakłada ponadto korektę listy towarów objętych solidarną odpowiedzialnością podatkową i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych. Z listy tej wyłączone mają być niektóre postaci złota, a to w związku z objęciem go odwrotnym obciążeniem. Natomiast lista ma zostać rozszerzona o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu.

W kwestii kaucji gwarancyjnej przypadku dostaw paliw założono podwyższenie jej wysokości: minimalnej z 200 tys. zł do 1 mln zł, a maksymalnej z 3 mln zł do 10 mln zł. To wszystko ma prowadzić do podwyższenia ochrony interesów państwa oraz  wspomóc uczciwych podatników.

Projekt nowelizacji zakłada także, że z dniem 1 stycznia 2016 r., zostanie wprowadzona podstawowa 23 proc. stawka VAT na sprzęt przeciwpożarowy. Zmiana ta wynika z wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że w tym przypadku nasz kraj powinien stosować stawkę podstawową a nie jak dotychczas stawkę obniżoną. Dzięki zmianie Polska uniknie grożących nam kar finansowych.

Komisja zgodziła się także, by doprecyzować regulacje związane z ograniczeniem do 50 proc. odliczenia VAT w przypadku wydatków dotyczących firmowych samochodów osobowych.

Źródło: PAP