e-Podatki

Posłowie zajmą się projektem ograniczającym nadużycia w płaceniu podatku VAT 2015-02-10


Projekt ustawy dot. odwróconego podatku ma na celu uskutecznienie walki instytucji rządowych  z oszustwami podatkowymi polegającymi na uchylaniu się od zapłaty podatku VAT lub jego wyłudzaniu.

Zmiany zaproponowane w ustawie mają wspierać uczciwych przedsiębiorców, poprzez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji w branżach dotkniętych nieuczciwym procederem. Uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne również ze względu na interes budżetu państwa, który ponosi straty z powodu oszustw podatkowych.

Zaproponowane regulacje ograniczające nadużycia w płaceniu podatku VAT to m.in. rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu takimi towarami jak: niektóre postaci złota, kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem), telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy, itp.) oraz konsole do gier.

Zmiany zakładają ponadto wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, które mają być składane przez sprzedawców. Na ich podstawie będzie można sprawdzić, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku.

W projekcie zaproponowano również podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł). Ma to zapewnić lepszą ochronę interesów budżetu państwa oraz uczciwych podatników.

Prócz polepszenia sytuacji na rynku i wsparcia uczciwych przedsiębiorców, nowelizacja ma także wprowadzić regulacje dostosowujące polskie przepisy o VAT do prawa unijnego, co wynika z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Źródło: Gazetaprawna.pl