e-Podatki

Senat poparł projekt 75-procentowego podatku od ukrywanych dochodów 2015-02-10


Nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej poparło 54 senatorów, jeden był przeciw, 25 się wstrzymało. Nowela ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

W lipcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustawy o PIT, który pozwala urzędowi skarbowemu ustalić wysokość nieujawnionych przychodów na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków i wartości zgromadzonego przez niego mienia jest niezgodny z konstytucją. W kwestii 75-proc. stawki podatku od dochodów z nieujawnionego źródła Trybunał nie miał zastrzeżeń.

Nowe przepisy zakładają, że do dochodów,  które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości. Natomiast przychodami pochodzącymi z nieujawnionych źródeł będą przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub kontrolę skarbową.

Przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych będzie wysokość odpowiadająca nadwyżce wydatku poniesionego w roku podatkowym (tj. w roku kalendarzowym) nad dochodami opodatkowanymi lub nie, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku.

Podstawą opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych będzie w danym roku podatkowym nadwyżka wydatków nad przychodami opodatkowanymi lub nie.

Nowelizacja wprowadza także regułę, zgodnie z którą organy podatkowe będą dążyć do ustalenia źródeł pochodzenia przychodów, określenia ich prawidłowej wysokości oraz opodatkowania właściwym podatkiem.

Nowela ma wejść w życie l stycznia 2016 roku, z wyjątkiem jednego przepisu przejściowego, który ma zacząć obowiązywać od 28 lutego 2015 r., ale wcześniej jeszcze musi zostać podpisana przez prezydenta.

Źródło: Gazetaprawna.pl