e-Podatki

Szykowane zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Informacji Podatkowej 2015-02-10


Zmiany w strukturze organizacyjnej i funkcjonowaniu Krajowej Informacji Podatkowej zostały zainicjowane po analizie jej działania. Zmiany te mają na celu zapewnienie optymalnego wsparcia podatników, a dzięki wzmocnieniu KIP ma nastąpić przyspieszenie wydawania interpretacji indywidualnych.

29 grudnia 2014 r. została zatwierdzona "Koncepcja rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej". Główne założenia koncepcji to skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych do 2 miesięcy oraz stworzenie z Krajowej Informacji Podatkowej ogólnokrajowego punktu informacji podatkowej, obsługującego wiele kanałów komunikacji, prezentującego kompletną i jednolitą informację na temat podatków, przyjętą i stosowaną konsekwentnie przez wszystkie jednostki administracji podatkowej.

Skrócenie terminu wydawania podatnikom interpretacji indywidualnych z 3 miesięcy do 2 miesięcy będzie wymagało uruchomienia dodatkowych 175 etatów w KIP. Zgodnie z założeniami, etaty te mają pochodzić z etatów uzyskanych w wyniku konsolidacji usług pomocniczych w administracji podatkowej.

Utworzenie z Krajowej Informacji Podatkowej głównego centrum informacji podatkowej dla podatnika i pracowników administracji podatkowej ma natomiast sprzyjać jednolitemu stosowaniu prawa przez organy podatkowe.

To wszystko ma zmierzać do zwiększenia dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych, zmniejszenia liczby popełnianych błędów, skutkujących uszczupleniami lub opóźnieniami wpływów podatkowych do budżetu państwa, jak również do ograniczenia wizyt podatników w urzędach skarbowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów