e-Podatki

Szybszy zwrot podatku PIT za 2014 rok dla rodzin wielodzietnych 2015-01-27


Rodziny wielodzietne, które w swojej deklaracji PIT odliczą ulgę prorodzinną z tytułu posiadania trójki bądź większej ilości dzieci uzyskają zwrot podatku PIT w terminie 30 dni od złożenia zeznania, a nie 90 dni, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych podatników.

Wynika to z ustawy z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863) obowiązującej od stycznia 2015 roku. Dzięki karcie członkowie rodzin wielodzietnych mogą skorzystać z wielu ulg i zniżek, a także mają prawo do szybszego uzyskania zwrotu nadpłaty podatku PIT za 2014 rok na konto bankowe.

Muszą one jednak spełnić pewne wymogi, zawarte w art. 4.1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z artykułem 4.1 przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. W wieku do ukończenia 18. roku życia,
  2. W wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko
    • uczy się w szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    • uczy się w szkole wyższej do końca roku akademickiego.
  3. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Na szybszy zwrot podatku PIT mogą liczyć wyłącznie te rodziny wielodzietne, które w 2015 rok wypełnią elektroniczną wersję deklaracji PIT oraz wyślą ją do urzędu skarbowego za pośrednictwem internetu. Papierowe złożenie deklaracji nie będzie uprawniało do szybszego zwrotu podatku PIT.


Źródło: PIT.PL