e-Podatki

Do końca stycznia należy złożyć deklaracje na podatek od nieruchomości 2015-01-27


Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia roku.

Deklaracje trzeba złożyć organowi podatkowemu  właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Ponieważ w 2015 r. 31 stycznia przypada w sobotę, termin złożenia omawianych dokumentów za 2014 r. ulega przesunięciu na 2 lutego.

Aby złożyć deklarację na podatek od nieruchomości, najpierw trzeba zaopatrzyć się w odpowiedni formularz, gdyż nie istnieje jednolity wzór. Każda z gmin opracowuje go samodzielnie. Formularze zawierają dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Niedopuszczalne jest złożenie deklaracji na formularzu innym niż przygotowany przez gminę.

Istnieje także możliwość złożenia deklaracji on-line, ale tylko w tych gminach, które wcześniej uchwaliły uchwały, na podstawie których określa się warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do 2 lutego podatnicy podatku od nieruchomości, wpłacają obliczony w deklaracji podatek na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Muszą sami o tym pamiętać, gdyż gminy nie przypominają o tym obowiązku.

Źródło: Gazetapodatkowa.pl