e-Podatki

Jeśli rozliczasz się w formie papierowej, masz czas tylko do 2 lutego 2015-01-27


Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są generalnie w obowiązku złożyć swoje deklaracje podatkowe w formie elektronicznej. Generalnie, gdyż niektórzy płatnicy mogą rozliczać się w sposób tradycyjny, czyli w formie papierowej. Ale muszą się spieszyć, gdyż mają czas do 2 lutego.

Płatnicy podatku dochodowego, którzy rozliczają się w formie papierowej, muszą wywiązać się z tego obowiązku wcześniej niż miało to miejsce w latach poprzednich.

Od 1 stycznia 2015 r. m.in. na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych generalnie nałożony został obowiązek składania określonych deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązkiem tym objęci zostali m.in. płatnicy składający PIT-40, PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.

Z formy papierowej mogą skorzystać jedynie ci, którzy mają obowiązek przekazania informacji lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników i nie dokonują tego za pośrednictwem biura rachunkowego. Ci płatnicy,  którzy zdecydują się na skorzystanie z tradycyjnej papierowej formy składania PIT-40, PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R, na mocy nowych przepisów, muszą to zrobić najpóźniej do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Ponieważ w 2015 r. 31 stycznia przypada w sobotę, termin złożenia omawianych dokumentów za 2014 r. ulega przesunięciu na 2 lutego.

Skrócenie terminu przekazania fiskusowi PIT-40, PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R nie jest jednak równoznaczne ze skróceniem terminu przekazania ich podatnikom, dla których są one sporządzane – tutaj termin upływa z końcem lutego po upływie roku podatkowego.

Źródło: Gazetapodatkowa.pl