e-Podatki

Zmiany w kwestii przystąpienia do systemu MOSS podatników zwolnionych z VAT 2015-01-27


Przystąpienie do systemu Małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) podatników, których sprzedaż zwolniona jest od podatku od towarów i usług z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotu 150 tys. zł w skali roku była analizowana w ostatnim czasie na posiedzeniach Komisji Europejskiej. Podejście państw członkowskich w tym zakresie nie jest jednolite.

System Małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) przewidziany jest do rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych konsumentom (niepodatnikom) zlokalizowanym w innych państwach członkowskich UE. Ostatnie ustalenia z Komisją Europejską zakładają, że drobni przedsiębiorcy mogliby wpłacać należny podatek VAT w systemie MOSS od takich usług świadczonych klientom unijnym przy jednoczesnym zachowaniu zwolnienia przy sprzedaży krajowej, tzw. zwolnienia podmiotowego.

Z tego też względu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została zaktualizowana treść broszury informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pt. „Zmiana miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych i zasady ich rozliczania w Małym Punkcie Kompleksowej Obsługi (MOSS)" w zakresie rejestracji do tego systemu (str. 7).

Źródło: Ministerstwo Finansów