e-Podatki

Czy świadcząc usługi księgowe można skorzystać ze zwolnienia z VAT? 2015-01-27


10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. ustawy deregulacyjnej. Na mocy nowelizacji zmieniły się przepisy ustawy o doradztwie podatkowym. Czy po zmianach biura rachunkowe, które świadczą usługi księgowe, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty?

Dzięki nowelizacji ustawy został poszerzony katalog czynności doradztwa podatkowego o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Po zmianach takie czynności jak: prowadzenie ksiąg, prowadzenie innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji, może wykonywać każdy.

Zatem, czy osoby prowadzące biura rachunkowe, które w imieniu swoich klientów sporządzają oraz podpisują deklaracje podatkowe, pomimo zadeklarowania, że nie świadczą one usług doradczych, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT?
Warto przypomnieć, że na mocy tych przepisów, podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł, mają prawo do zwolnienia z VAT. Ustawa zakłada jednak, że z tego przywileju nie mogą korzystać osoby świadczące usługi w zakresie doradztwa. Wyjątkiem są doradztwo rolnicze.

Zgodnie z przepisami ustawy deregulacyjnej, która weszła w życie z dniem 10 sierpnia 2014 r., wykonywanie niektórych czynności doradztwa podatkowego nie jest już uzależnione od posiadania określonych uprawnień czy też statusu podmiotu. Zatem w przypadku świadczenia usług doradczych (wskazanych w art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym) podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia z VAT (art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT).

W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją przepisów prawa podatkowego w konkretnym stanie faktycznym, Ministerstwo Finansów zaleca zwrócenie się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Źródło: Gazetapodatkowa.pl