e-Podatki

W 2014 r. podatnicy oszukali nasz kraj na 7 mld zł 2015-01-13


Według szacunków Ministerstwa Finansów kwota oszustw w VAT, które zostały wykryte, wyniosła siedem miliardów trzysta milionów złotych. Według danych szacunkowych resortu urzędy kontroli skarbowej naliczyły w ubiegłym roku około 412 mln zł niezapłaconego podatku akcyzowego i 548 mln zł niezapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych.

Ministerstwo podkreśla, że tak wysoka kwota oszustw podatkowych wynika ze wzrostu wykrywalności przestępstw podatkowych, a nie ze wzrostu szarej strefy. Co ciekawe liczba przeprowadzonych kontroli w 2014 r. była nieco mniejsza w stosunku do roku 2013 r., jednakże wzrosła ich skuteczność.

Najwięcej nie zapłacono z tytułu VAT. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że rok temu nie zapłacono podatku od sprowadzonych do kraju towarów o wartości około 25 mld zł. Ponad 1500 firm powstało jedynie dla pozorowania legalności transakcji, a naprawdę miały one za zadanie wystawianie faktur na rzecz kolejnych firm w łańcuchu transakcji. Resort szacuje, że takie firmy mogły wygenerować obrót w wysokości co najmniej 32 mld zł.

Wykrywanie fikcyjnego obrotu towarami to dziś dla urzędów kontroli skarbowej priorytet. Maleje czas działania takich oszukańczych firm. Dziś taka firma znika już po jednym, dwóch kwartałach. Jeden miesiąc działania nieuczciwego podmiotu kosztuje budżet państwa średnio ponad milion złotych.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez urzędników stał się Polfisc. To program analityczny pozwalający skutecznie typować firmy, które należy skontrolować. Przykładowo firmą, którą należy szybko skontrolować jest sytuacja, gdy nie posiada ona siedziby, ani księgowości, a prowadzi przykładowo wielomilionowy obrót paliwami. Program do kontroli typuje także takie firmy, których adresy to wirtualne biura, a firmy te nagle zaczynają zwielokrotniać swoje obroty.
Jak informuje resort finansów, w stolicy istnieje 8 warszawskich wirtualnych biur. Firmy, które z nich korzystają wystawiły faktury na prawie 9 mld zł, z czego powinny od nich zapłacić szacunkowo 560 mln zł VAT, a zapłaciły niecałe 3 mln zł.

W przestępcze procedery coraz częściej niestety angażują się uczciwi przedsiębiorcy, którzy jedynie poprzez oszukiwanie nie dają się zniszczyć nieuczciwej konkurencji. W tym roku Ministerstwo Finansów wysłało dwa publiczne listy ostrzegawcze do firm z branży paliwowej i elektronicznej.

Źródło: Gazetaprawna.pl