e-Podatki

Na czym polegają nowe zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci? 2015-01-13


Od 1 stycznia br. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Szacuje się, że zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

Wprowadzone zmiany to kolejny istotny krok w polityce prorodzinnej rządu. Zmiany przyczynią się do poprawy sytuacji podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne. To ważne z punktu widzenia rodzin wielodzietnych, dla połowy których do tej pory podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Od teraz kwota niewykorzystanej ulgi będzie wypłacana tym rodzinom z budżetu państwa. Warunkiem zwrotu jest opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców.

Aby ulga nie zniechęcała do pracy, zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, nastąpi także podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. To kontynuacja zmian z 2013 r., kiedy podwyższono ulgę na trzecie dziecko o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o 100 proc. Stąd już w 2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie – 2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł.

Jak wyjaśnia resort, rosnąca kwota odliczenia wraz z rosnącą liczbą dzieci w rodzinie jest uwarunkowana faktem, że stopa ubóstwa jest najwyższa właśnie w rodzinach wielodzietnych i rośnie wraz z pojawieniem się kolejnych potomków.

Nowe regulacje maja pomóc walczyć z szarą strefą i promować legalne zatrudnienie. A to dzięki założeniu, że osoby pracujące bez żadnej umowy, nie uzyskają zwrotu podatku i są pozbawione ubezpieczeń społecznych.

Kolejnym krokiem w polityce prorodzinnej rządu, ma być dalsze zwiększenie dostępności przedszkoli i obniżenie odpłatności za nie. Ministerstwo zakłada, że w latach 2015-2020 na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli zostanie przeznaczonych ponad 2 mld zł. Ponadto od 2016 r. z urlopów rodzicielskich będą mogli korzystać także rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci oraz rolnicy. Otrzymają oni ok. 1.000 zł świadczenia.

Źródło: Ministerstwo Finansów