e-Podatki

MF chce, aby izby skarbowe specjalizowały się w interpretacjach podatkowych 2015-01-13


Obecnie prawo do interpretowania przepisów podatkowych ma Minister Finansów. W jego imieniu interpretacje podatkowe są opracowywane przez izby skarbowe. Teraz resort chce, aby izby skarbowe, mające prawo do wydawania interpretacji podatkowych, specjalizowały się w wykładniach dotyczących poszczególnych podatków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z upoważnienia Ministra Finansów i w jego imieniu interpretacje podatkowe opracowują izby skarbowe w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Warszawie. Każda z nich ma także prawo do udzielania wiążących wykładni w zakresie wszystkich podatków. Ale to ma się zmienić od lipca br.

Pięć niezależnych organów upoważnionych w zakresie wszystkich podatków wydawało nieraz różne interpretacje. To stwarzało problemy i dezorientacje podatników odnośnie ich sytuacji prawno-podatkowej. Stąd zmiany oraz wprowadzenie specjalizacji poszczególnych izb podatkowych w zakresie poszczególnych podatków. Resort finansów chce, aby nowe zasady obowiązywały już od 1 lipca 2015 r.

Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego upoważniania izb skarbowych do wydawania interpretacji zakłada, że prawo do wydawania interpretacji nadal ma pięć izb skarbowych w Polsce – warszawska, poznańska, katowicka, łódzka oraz bydgoska. Zmieni się natomiast zakres prawa podatkowego, którym poszczególne izby skarbowe będą mogły się zajmować.

W związku ze zmianami Izba Skarbowa w Łodzi straci prawo do wydawania interpretacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Te podmioty, które dotychczas podlegały pod łódzką Izbę Skarbową, czyli z województw lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego, będą podlegały w tym zakresie pod Izbę Skarbową z Katowic. Katowice będą wydawały także wykładnie dotyczące podatku od osób prawnych, o które będą się ubiegać podatnicy z województwa dolnośląskiego. Do tej pory osoby te zwracały się w tej sprawie do Izby Skarbowej w Poznaniu.

Katowice nadal będą wydawać wykładnie przepisów o podatku od osób fizycznych, ale wyłącznie dla podatników z województwa małopolskiego, natomiast województwo podkarpacie w tym zakresie przejmie Bydgoszcz, a opolskie – Łódź.

W przypadku podatku od towarów i usług jedynie województwo opolskie przechodzi pod opiekę Poznania. Jeśli chodzi o podatek akcyzowy, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz o podatek od gier, prawo do wydawania interpretacji będą miały tylko dwie izby skarbowe w kraju – Katowice i Warszawa. Katowice będą w tym zakresie obsługiwać cały kraj, prócz województwa mazowieckiego, które będzie podlegać Izbie Skarbowej w Warszawie. Warszawa zajmie się także wnioskami od tych, którzy mają siedzibę poza terytorium kraju.
Zmiany, które mają wejść w życie 1 lipca br. mają przyczynić się do zreformowania systemu wydawania interpretacji podatkowych. Ale jak zapowiada resort, to jeszcze nie koniec zmian.

Źródło: biznes.interia.pl