e-Podatki

1.2. Ważne zmiany dla płatników PIT 2014-12-17


Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Płatnicy i inne podmioty, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych będą przesyłać deklaracje, informacje i roczne obliczenia podatku za osoby fizyczne np. za pracowników w nowy sposób. Formularze te powinny być przesyłane do urzędów skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym. W dniu 10 grudnia Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię informacyjną na ten temat.

Obowiązująca od nowego roku nowelizacja ustawy nakłada nowe obowiązki m.in. według kryterium, czy płatnicy sporządzają i przekazują imienne informacje o wysokości dochodów podatników podatku dla więcej lub nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) i w zależności od tego, czy tych informacji w ich imieniu nie składa biuro rachunkowe.

O szczegółach zmian można się dowiedzieć, m.in. z

  • kampanii radiowej – prowadzona w stacjach ogólnopolskich i lokalnych w dwóch odsłonach: od 10 do 19 grudnia 2014 r. oraz od 7 do 21 stycznia 2015 r.,
  • spotkań dla przedsiębiorców/płatników – organizowane w całym kraju przez administrację podatkową (izby i urzędy skarbowe),
  • zakładki Dla płatników na portalu podatkowym – ze szczegółami wprowadzanych zmian, możliwością testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów do składania deklaracji elektronicznych oraz wsparciem technicznym,
  • infolinii dla płatników – uruchomiona w ramach Krajowej Informacji Podatkowej.

Więcej informacji na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce Dla Płatników.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)