e-Podatki

1.3. Stawki karty podatkowej w 2015 r. 2014-12-02


W przyszłym roku stawki karty podatkowej wzrosną o 0,2 proc. względem stawek obowiązujących obecnie. Stawki na 2015 r. wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 1119).

Wysokość podwyżki zależy od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czasie pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku. W 2014 r. ceny wzrosły wtedy właśnie o 0,2 proc. rok do roku.

Podatnicy, którzy chcą rozliczać się w formie karty podatkowej, muszą do 20 stycznia złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego (formularz PIT-16). Osoby dopiero planujące działalność powinny złożyć taki wniosek jeszcze przed jej rozpoczęciem.

(Źródło: podatki.biz)