e-Podatki

1.2. Decyzja ws. przyznania dodatku energetycznego nadal bez opłaty skarbowej 2014-12-02


Do 31 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224). Na podstawie obowiązującego jeszcze do 31 grudnia 2014 r. zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.

Od 1 stycznia 2015 r. decyzje te będą objęte zwolnieniem od opłaty skarbowej na podstawie pkt 2a w Części I w ust. 53 w kol. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

Zmianę tę wprowadzono przepisem art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), a zwolnienie będzie miało zastosowanie do wszystkich decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego wydanych na wnioski złożone po 31 grudnia 2014 r.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)